Individuální provázení a stáže

Nabízím vám individuální práci a provázení v těchto oblastech:

Spirituální vedení

Nalezení a kultivace svých talentů a darů

Energetická rovnováha a ochrana před vyčerpáním

Toxické vztahy

Když už nemůžete dál a všechny dveře se zdají zavřené

Napojení na svou divokou část

Spojení s říší stromů

Životní Restart

Praktické dovednosti

Citlivý řez ovocných stromů

Výsadby stromů v krajině

Jedlé divoké byliny a příprava jídel z nich

Výroba sýrů

Zpracování úrody a zavařování všeho druhu

Provázení je možné jako intenzivní setkání, kde budeme společně pracovat s vaším tématem, (cca 90 minut) nebo jako stáž, kdy se po určitý čas účastníte života na statku a zapojíte do různých aktivit a prací. K soustředěné intenzivní práci se můžeme sejít ve Střemeníčku, po domluvě v Litovli, Lošticích, Mohelnici, Olomouci a Liberci. 

Stáž s pobytem je možná pouze na statku Ve dvoře ve Střemeníčku.

Pro podrobnou domluvu mne kontaktujte nejraději telefonicky (602507246), e-mailem (crossroads@centrum.cz) nebo osobně:)